Surinaamse vlag

13:30:58

Nederlandse Vlag

17:30:58

Surinaams / Hindoestaans Anno 1985

Wapen en vlag


Wapen en Vlag

​Het wapen van Suriname  


Op de onafhankelijkheidsdatum van Suriname kreeg de Republiek een officieel wapen, waarin een aantal elementen uit het oude - niet - officiële - wapen is opgenomen, zoals het devies 'Justitia - Pietas - Fides' (gerechtigheid, liefde, trouw), de Indiaanse schilddragers en het schip. Deze drie elementen zijn al te vinden op het zegel dat in 1683 werd vastgesteld door de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie.

Het schild. 


De linkerhelft, ( aldus de toelichting van de regering ), symboliseert het verleden, waarin de slaven en contractarbeiders per schip werden aangevoerd.
De rechterhelft is de kant van het heden, gesymboliseerd door de koningspalm, ook het symbool van de gerechte mens ('De gerechte zal opbloeien als een palm')
De ruit, in het midden, is de gestileerde vorm van het hart, dat als het orgaan van de liefde wordt beschouwd. De punten van de ruit zijn naar de vier windstreken gericht. 
Als symbool van vertrouwen verzinnebeeldt de ster, naast hoop, verwachting en vrede, ook het "Fides" uit de wapenspreuk. De vijf punten waaruit de ster bestaat, herinneren behalve aan de vijf werelddelen, bovendien nog aan de vijf grote bevolkingsgroepen waaruit de Surinaamse natie bezig is te ontstaan.


De vlag van Suriname  

De Surinaamse vlag bestaat uit een rechthoekig veld, waarop vijf horizontaal lopende balken (resp. groen, wit, rood, wit, groen) en een vijfpuntige gele ster voorkomen. Deze vlag is ontworpen door Jacques Herman Pinas. De regering Aron schreef aan de vooravond van de Onafhankelijkheid een wedstrijd uit.

 Het groen, aldus de toelichting van de regering, symboliseert de vruchtbaarheid van Suriname; tevens verbeeldt deze kleur de hoopvolle verwachting, het nieuwe Suriname.
Het wit symboliseert gerechtigheid en vrijheid. 
Het rood symboliseert de progressiviteit, het nimmer aflatend streven van de natie zich met de daad te blijven inzetten voor de vernieuwing van mens en samenleving. 
De gele ster symboliseert de opofferende eensgezindheid en de gerichtheid op de gouden toekomst. 
Met het in top gaan van dit nationale symbool op 25 nov. 1975 kwam de in 1959 vastgestelde uitvoering van de vlag te vervallen.

Oude vlag van 1959 - 1975 

De vijf sterkleuren in de oude vlag vertegenwoordigden de vijf bevolkingsgroepen ( huidskleuren ), op een witte ondergrond ( vrede ), aan elkaar verbonden door een hechte band ( Suriname ). Voor 1959 had Suriname geen eigen vlag. De nationale vlag was toen de Nederlandse driekleur. Rood, wit en Blauw.